Bestilling av situasjonskart for Vestby kommune

Situasjonskartet er et detaljert, teknisk papirkart (pdf) som viser situasjonen til en eiendom og området rundt.

Kryss av hvis du også ønsker naboliste
Jeg ønsker også naboliste for eiendommen

Ditt navn *obligatorisk

E-post *obligatorisk

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (seksjonsnummer)

Eiendommens adresse *Obligatorisk

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)