Bestilling av digitale kartdata for Vestby kommune

Bestilling av digitale kartdata er gebyrbelagt, se Vestby kommunes gebyrregulativ

Digitale kartdata leveres i sosi-format med koordinatsystem EUREF89 UTM sone 32.

Ditt navn *obligatorisk

Firmanavn

E-post *obligatorisk

Fakturaadresse *obligatorisk

Fakturareferanse

Velg ønskede produkter fra listen under:

Grunnkart, inkludert høyder
Reguleringsplan
Kommuneplan
Kommunale ledninger

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (seksjonsnummer)

Last opp kartutsnitt som viser ønsket område, eller kommenter under med koordinater for hvert hjørnepunkt

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)