Bestilling av situasjonskart for Ski kommune

Situasjonskartet er et detaljert, teknisk papirkart som viser situasjonen til en eiendom og området rundt.
Pris finner du i Ski kommunes gebyrregulativ.

Kryss av hvis du også ønsker naboliste
Jeg ønsker også naboliste for eiendommen

Ditt navn *obligatorisk

E-post *obligatorisk

Fakturaadresse *obligatorisk

Fakturareferanse

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (seksjonsnummer)

Eiendommens adresse *Obligatorisk

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)