Bestilling av situasjonskart for Nesodden kommune

Situasjonskartet er et detaljert, teknisk papirkart (pdf) som viser situasjonen til en eiendom og området rundt. Situasjonskart er gebyrbelagt.
Pris finner du i Nesodden kommunes gebyrregulativ.

Ditt navn *obligatorisk

Firmanavn

E-post *obligatorisk

Fakturaadresse *obligatorisk

Fakturareferanse *obligatorisk

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (seksjonsnummer)

Eiendommens adresse *Obligatorisk

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)