Bestilling av digitale kartdata for Nesodden kommune

Digitale kartdata og digital prosjekteringspakke er gebyrbelagt.
Pris finner du i Nesodden kommunes gebyrregulativ.
Digital prosjekteringspakke inneholder digitale kartdata for ønsket område i tillegg til situasjonskart i pdf-format og naboliste.

Ditt navn *obligatorisk

Firmanavn

E-post *obligatorisk

Fakturaadresse *obligatorisk

Fakturareferanse

Jeg ønsker følgende: *obligatorisk

Digital prosjekteringspakkeKun digitale kartdata
Digital prosjekteringspakke inneholder digitale kartdata for ønsket område i tillegg til situasjonskart i pdf-format og naboliste.

Velg ønskede produkter fra listen under:

Grunnkart, inkludert høyder
Reguleringsplan
Kommuneplan
Kommunale ledninger

Velg ønsket filformat på leveransen: *obligatorisk

SOSIDXF

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (seksjonsnummer)

Last opp kartutsnitt som viser ønsket område, eller kommenter under med koordinater for hvert hjørnepunkt

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)