Bestilling av situasjonskart – Enebakk kommune

Situasjonskartet er et detaljert, teknisk papirkart som viser situasjonen til en eiendom og området rundt. I tillegg medfølger planbestemmelser, naboliste, samt informasjon om eiendommens areal.
Pris finner du i Enebakk kommunes gebyrregulativ.

Ditt navn *obligatorisk

E-post *obligatorisk

Fakturaadresse *obligatorisk

Fakturareferanse

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (seksjonsnummer)

Eiendommens adresse *Obligatorisk

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)