Bestilling av forhåndskonferanse, Enebakk kommune

Bestilling av forhåndskonferanse hos Enebakk kommune

Bestillingen gjelder:
ByggesakDelesakBegge de overnevnteAnnet (spesifiser i tekstboks under)

Ditt navn *obligatorisk

E-post *obligatorisk

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (Seksjonsnummer)

Eiendommens gateadresse *Obligatorisk

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)

Filvedlegg til bestillingen (valgfritt, maks 5MB per fil)