Bestilling av digitale kartdata for Ås kommune

Vennligst send et skjema per eiendom dersom du skal bestille for flere eiendommer (gjelder ikke om du skal ha ett stort sammenhengende område som dekker flere eiendommer)!

Disposisjonsrett til digitale kartdata er gebyrbelagt. For priser se: Gebyrregulativet til Ås kommune

Ditt navn *obligatorisk

Firmanavn

Organisasjonsnummer *Obligatorisk
Er du privatperson skriver du 0 i dette feltet.

E-post *obligatorisk

Fakturaadresse *obligatorisk

Fakturareferanse

Velg ønskede produkter fra listen under:

Grunnkart, inkludert høyder
Reguleringsplan
Kommuneplan

Gnr (gårdsnummer) *obligatorisk

Bnr (bruksnummer) *obligatorisk

Fnr (festenummer)

Snr (seksjonsnummer)

Vi leverer kun kartdata i SOSI-format

Last opp kartutsnitt som tydelig viser ønsket område *obligatorisk
Du kan hente kartutsnitt på Follokart
Dersom det ikke er tydelig markert hvilket område det ønskes data fra, blir hele området som er synlig i kartvedlegget oversendt.

Kommentarer til bestillingen (valgfritt)