Gebyrer

Velg kommune for riktig gebyrregulativ

Kommunestyret gir forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utarbeiding av kart, attester og for andre arbeid som kommunen utfører etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Gebyret kan også omfatte utgifter kommunen har til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.

Enebakk kommune  Enebakk kommune

Natur, areal og byggesak

Frogn kommune  Frogn kommune

ByggesakKart, eiendom og oppmåling

Nesodden kommune  Nesodden kommune

ByggesakKart, eiendom og oppmåling

Oppegård kommune  Oppegård kommune

ByggesakKart, eiendom og oppmåling