Gebyrer

Velg kommune for riktig gebyrregulativ

Kommunestyret gir forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utarbeiding av kart, attester og for andre arbeid som kommunen utfører etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Gebyret kan også omfatte utgifter kommunen har til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.

Enebakk kommune  Enebakk kommune

ByggesakKart, eiendom og oppmåling – Plan

Frogn kommune  Frogn kommune

ByggesakKart, eiendom og oppmåling

Nesodden kommune  Nesodden kommune

ByggesakKart, eiendom og oppmåling

Oppegård kommune  Oppegård kommune

ByggesakKart, eiendom og oppmåling