Byggesak

 

 

Informasjon, kart- og oppmåling

 

Gebyr

Åpningstider Skjema Klage Dispensasjon Regler

 

Gebyr

 

Kommunestyret gir forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart, attester og for andre arbeid som kommunen utfører etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet.

 

Nesodden kommune

 

Gebyrregulativ for tjenester innenfor plan-, bygg- og delesaker 2015

 

 

Oppegård kommune

 

Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider 2015

 

 

Enebakk kommune

 

Gebyrregulativet for byggesak, delesak, seksjonering, kart, oppmåling og regulering.

 

 

Vestby kommune

 

Gebyrregulativ for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering

 

Frogn kommune

 

Gebyrregulativ for plan-, bygge-og delingssaker 2014

Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsaker og sekjsonering 2014

 

 

Ski kommune

 

Gebyrregulativ for behandling av plansaker, byggesaker, delingssaker, kart- og oppmålingsforretninger 2015

 

Ås kommune

 

Gebyrregulativ 2014 etter plan- og bygningsloven, bygge-, dele- og plansak

Gebyrregulativ 2014 etter matrikkelloven (kart- og oppmålingsarbeid)