Stenging av matrikkel og grunnbok 2019

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Matrikkel og grunnbok stenges i desember 2019

Er du er i gang med en delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak av eiendommen din? Matrikkelen og grunnboken stenger en kort periode ved slutten av året, og det vil kunne påvirke tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av eiendomsendringen.

Matrikkel (offisielt register for eiendom)

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 kl. 18.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnbok (tinglysingsregister for fast eiendom)

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 kl. 20.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag.

Hvorfor?

  • For å sikre at kommune- og regionendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok når reformene trer i kraft fra 1. januar 2020.
  • For å redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok.
  • For å redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere til nye kommuner eller regioner.
  • For å sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok.

Konsekvenser

  • Ingen av landets kommuner kan gjøre registreringer i matrikkelen i perioden den er stengt. Det betyr blant annet at det ikke vil være mulig å endre eksisterende eller etablere nye eiendommer, adresser eller bygninger.
  • Saker som krever registrering i matrikkelen før tinglysing kan ikke sendes til tinglysing i denne perioden.
  • Det blir ingen føring av konsesjon i matrikkelen.
  • Det blir ingen tinglysing i perioden grunnboken er stengt.
  • Saksbehandlingsfristene etter matrikkelloven og eierseksjonsloven løper ikke i denne perioden.

Les mer om kommune- og regionreformene på kartverket.no.