Forhåndskonferanse

Fant du det du lette etter?

Print Friendly, PDF & Email

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse, jf. plan- og bygningsloven § 21-1, er et møte mellom deg (tiltakshaver), din representant (ansvarlig søker), kommunens saksbehandler og eventuelt andre berørte myndigheter, hvor dere gjennomgår dine planer (det kan være en byggesak, deling av eiendom, grensejustering, o.l.) før søknad sendes inn. Både du og kommunen kan be om et slikt møte.

Hvordan bestille forhåndskonferanse

Du kan bestille møte ved å bruke velge riktig kommune lenger ned på denne siden, (på telefon) eller du kan sende en epost til kommunens postmottak.

Du må oppgi:

 • Din kontaktinformasjon
 • Hvilken eiendom det gjelder – Adresse og gnr./bnr.
 • Beskrivelse av tiltaket (byggesak, delesak, o.l.)
 • Tegninger/skisser (dersom du har dette klart)

Under forhåndskonferansen

 • Du som tiltakshaver vil være tilstede, gjerne sammen med din representant (ansvarlig søker). Fra kommunen stiller en saksbehandler og om nødvendig vil denne kalle inn andre myndigheter.
 • Du bør ha med skisser som viser tiltaket du planlegger. Noter gjerne ned spørsmål du har tenkt å stille, så glemmer du det ikke.
 • Under møtet skal kommunen gi informasjon om hvilke muligheter regelverket gir deg. Blant annet bør det avklares
  • Om tiltaket kan unntas søknadsplikt
  • Hvilken søknadstype tiltaket kommer inn under
  • Om tiltaket krever dispensasjon fra regelverket
 • Kommunen gir informasjon om saksgang, behandlingstid og gebyr så langt det er mulig.

Kommunen skriver referat fra møtet. Det deles ut ved møtets slutt eller sendes ut i etterkant. Referatet er veiledende, men ikke bindende for videre saksbehandling.

Bestillingsskjema for forhåndskonferanse

Velg kommune fra listen under: