Eiendom & oppmåling

På disse sidene finner du nødvendig informasjon innenfor emnene eiendom og oppmåling. Velg en av emnene under, eller bruk søkefeltet oppe til høyre for å finne det du leter etter!

Har du spørsmål om adresse (veinavn og adressenummer) og hvem som tildeler adresse? les mer her.

Ønsker du å opprette en anleggseiendom, eller vite mer om hva dette er?

Les mer her

Ønsker du å overføre store areal mellom eiendommer, må du søke om arealoverføring, les mer her

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut ny tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Les mer

Ønsker du å justere mindre areal mellom eiendommer, må du søke om grensejustering.  Les mer her

Har du behov for å finne gamle grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt eller nymerke grenser der grensemerker har blitt borte. Les mer.

Vil du vite hva en oppmålingsforretning er, hvordan den gjennomføres og hva som er hensikten? Les mer om oppmålingsforretning her.

Du kan lese om realsameie hos Kartverket

Skal du seksjonere eller reseksjonere? les mer her.

Har du flere eiendommer som grenser til hverandre, men ønsker å slå de sammen til en eiendom? Les mer her.