Byggesak

 Geodata

 

Informasjon om byggesak

 

Generell info
Forhåndskonferanse
Unntak fra søknad
Søke selv
Søknad med ansvar
Ansvarsrett
Tilsyn

 

 

Tilsyn

 

 Follo byggetilsyn

 

Plan- og bygningsloven § 10-1 slår fast at kommunen har ansvar og plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. Loven omfatter gjennom ansvarsrettsreglene et omfattende ansvar til aktørene i byggesaken. Ansvaret er basert på tillit og erklæringer. Det er derfor helt nødvendig at kommunen påser ved tilsyn at regelverket følges