Geodata

 

 

Informasjon om byggesak

 

 

Blanketter

 

  1. Bestilling av forhåndskonferanse...
  2. Bestilling av situasjonskart...
  3. Sende søknad via ByggSøk (elektronisk søknad)...

 

 

Andre skjema for Ski kommune

 

 

Andre skjema for Oppegård kommune

 

 

Andre skjema for Nesodden kommune

 

 

Andre skjema for Frogn kommune