Geodata

 

 

Informasjon om byggesak

 

 

 

 

Hvordan lette kommunens saksbehandling og få lavere gebyr på byggesaken din?

 

Byggesaksbehandlingen i kommunene drives etter selvkostprinsippet. De kommunale gebyrene kan samlet dekke kommunenes kostnader ved byggesaksbehandling og tilsyn. I byggesaken og byggeprosessen kan man gjøre flere ting som letter kommunens saksbehandling og dermed gir lavere gebyr.

 

 

Velg foretak med sentral godkjenning

 

Man kan benytte foretak med sentral godkjenning til byggearbeider. På hjemmesidene til Statens bygningstekniske etat kan man se hvilke foretak som har sentral godkjenning. Disse foretakene er vurdert som kvalifiserte av Statens bygningstekniske etat. Når man benytter foretak med sentral godkjenning bruker kommunen mindre tid på å vurdere foretakets kompetanse og gebyrene blir lavere.

 

Ved å benytte et foretak som er kvalifisert til å ha ansvaret for hele oppgaven i stedet for å dele arbeidet på flere foretak, kan man også redusere gebyrene fordi kommunen slipper å vurdere flere foretak.

 

 

Bruk ByggSøk

 

Elektronisk innsending av søknader forenkler kommunens arbeid, og ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Flere av kommunene gir rabatt på inntil 20 % pr. søknad som er innsendt via ByggSøk.

 

ByggSøk eies av Staten og driftes av Statens bygningstekniske etat, og systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. ByggSøk er gratis å bruke for alle.

 

 

Komplett søknad

 

Det letter kommunens saksbehandling hvis søknaden ikke inneholder feil og mangler. Noen kommuner gir derfor rabatt av saksbehandlingsgebyret hvis søknaden er komplett ved innsendelse.

 

Se også ...

 

 

Søk i ett-trinn

 

Det er mer arbeidskrevende for kommunen å behandle søknader som sendes inn i flere trinn (rammesøknad med påfølgende igangsettingssøknad), enn søknader som vurderes og behandles under ett.

 

 

Unngå tilleggsgebyr

 

Kommunene minner om at det påløper tilleggsgebyr dersom tiltaket igangsettes uten nødvendige tillatelser, dersom det er krav om dispensasjon eller at prosjektet endres etter at tillatelse er gitt, etc.