Geodata

 

 

Informasjon om byggesak

 

På disse sidene finner du blant annet informasjon om byggesak og hvordan du går frem dersom du skal bygge, rive eller bare sette inn et nytt vindu. I menyen til venstre kan du velge utfyllende informasjon om saksgang. I lista "Hva skal du bygge", under, får du raskt og enkelt svar på sakstypen for ditt tiltak.

 

Nye regler fra 1. juli 2015

 

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

 

Les mer her ...

 

 

Send byggesøknaden inn via internett?

 

Send inn byggesøknaden din via Internett med gratistjenesten ByggSøk. Ved å bruke ByggSøk sikrer du bedre kvalitet av søknaden og dermed raskere behandling i kommunen. 

 

Send søknad her...

 

 

Hvordan få lavere gebyr på byggesaken din?

 

Kommunene regner selvkost for byggesaksbehandlingen. Gebyrene kan altså dekke kommunen sine kostnader med byggesaksbehandling og tilsyn. I byggesaken og byggeprosessen kan du gjøre flere ting som letter saksbehandlingen for kommunen, og dermed få lavere gebyr.

 

Les mer her ...