Tegninger

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Tegninger

For at byggesaksbehandler skal få et godt innblikk i hva du søker om er det nødvendig at fagmessig utførte tegninger følger søknaden.

Hvilke tegninger må sendes inn?

Vanligvis skal følgende tegninger følge søknaden:

For tomter med vanskelig topografi eller når det er behov kan det være nødvendig å sende inn utomhusplan.

Ved større og kompliserte tiltak kan det være nødvendig med større krav til tegninger.

Eksempel for tegning av garasje finner du her.

Krav til innhold i tegningene?

Tegningene må være fagmessig utført. For endringer (tilbygg, fasadeendring etc.) på eksisterende bolig må tegninger vise hele bygget. Videre skal tegningene

  • være i målestokk (vanligvis 1:100 eller 1:50)
  • være målsatt (størrelse og innvendige arealer)
  • være påført romfunksjon, romareal og lysflater
  • vise forhold før og etter ombygging/tilbygging
  • vise eksisterende og planert terreng langs fasadene og frem til krysningspunkt mellom nytt og gammelt terreng
  • vise gjennomsnittlig terrenghøyde rundt bygget og målsetting for møne- og gesimshøyde
  • vise kotehøyde
  • vise faste innredninger i bygget/tilbygget  Aller helst ønsker kommunene å motta tegninger elektronisk og på pdf-format.

Se også standard «Spesifikasjon for tegningsmateriale» fra Norsk Byggstandardiseringsråd.

Aller helst ønsker kommunene å motta tegninger elektronisk og på pdf-format.