Pipe

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Pipe

Søknad med ansvar

Montering av ny pipe er søknadspliktig etter pbl § 20-1.

Reparasjon og utbedring av pipe er også søknadspliktig etter § 20-1.

Les mer om søknad med ansvar her

Se også

Byggteknisk forskrift (TEK17) – krav til skorstein (ekstern lenke)

Røykkanal og skorstein (Ekstern lenke – DiBK)