Gravemelding

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Gravemelding

Gravemelding skal leveres ved graving i kommunal vei eller eiendom. Kommunene har forskjellige rutiner og skjema for gravemelding. I de fleste kommunene skal gravemeldingen leveres til kommunalteknisk avdeling. Nedenfor finner du informasjon for hver enkel kommune.

Hva skal fylles ut i skjemaet?

  • Tiltakshavers og utførendes (entreprenørens) navn og adresse.
  •  Hvilke type arbeid/tiltak det skal graves for.
  • Hvor det skal graves eller hvor et byggetiltak skal plasseres. Bruk situasjonskart.
  • Tidspunkt for graving.

Det må også sørges for kvittering på skjemaet fra alle kabeletatene, dvs. E-verk (strøm), Telenor Nett (telefon) og Telenor Avidi (kable-TV) evnt. andre kabelselskap.

Enebakk kommune

Enebakk kommune forlanger gravemelding kun ved graving i kommunal vei eller eiendom. Skjema skal leveres til teknisk avdeling.

Skjema for Enebakk kommune.

Frogn kommune

Frogn kommune har inngått avtale med Geomatikk AS om samordnet gravemeldingstjeneste i kommunen fra 16. juli 2012.

Du kan søke på www.gravemelding.no. Mer informasjon for graving i Frogn kommune finner du her.

Nesodden kommune

Nesodden kommune forlanger gravemelding ved graving på offentlig grunn.

Du kan søke på www.gravemelding.no, ønsker du mer informasjon finner du det ved å trykke her.

Oppegård kommune

Oppegård kommune forlanger gravemelding kun ved graving i kommunal vei eller eiendom.

Skjema med informasjon for Oppegård kommune.

Ski kommune

I Ski kommune sendes gravemelding til kommunalteknisk avdeling også når offentlige ledninger (vann og avløp) ligger inne på tomten det skal bygges/graves på.

Skjema med informasjon for Ski kommune (ekstern lenke)

Vestby kommune

Vestby kommune skal ha gravemelding ved graving i kommunale veier, gater, fortau eller plasser.

Skjema og informasjon for Vestby kommune finner du på http://www.gravemelding.no eller ved å lese mer her.

Ås kommune

Ås kommune har inngått avtale med Geomatikk AS om samordnet gravemeldingstjeneste i kommunen fra 1. oktober 2010.

Du kan søke på www.gravemelding.no her kan du også kontakte Geomatikk om du har noen spørsmål. Ønsker du å ringe kan du kontakte Geomatikk på telefon: 09146.

Frogn, Vestby og Ås kommune har utarbeidet en felles graveinstruks, denne kan du leser her.