Før du starter

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Før du starter

De aller fleste tiltak krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder blant annet nybygg og tilbygg, større fasadeendringer og gravearbeider, samt endret bruk.

Større tiltak krever søknad med ansvarsrett. Det betyr at et foretak står ansvarlig for at tiltaket utføres iht. gjeldende bestemmelser. Enklere tiltak kan du søke tillatelse til selv. Det er da du som er ansvarlig for at tiltaket blir korrekt utført.

Du må vite:

  • Er tiltaket søknadspliktig?
  • Kan du søke selv eller krever tiltaket en ansvarlig søker?
  • Er tiltaket i samsvar med gjeldende bestemmelser?

Skaff deg kvalifisert hjelp

Plan- og bygningsloven legger opp til at det skal være profesjonelle aktører i byggebransjen. Du bør ta kontakt med en arkitekt, bygningsingeniør eller byggmester. De har kjennskap til plan- og bygningsloven, og de forstår arealplaner og reguleringsbestemmelser. De kan hjelpe deg med søknadsprosessen og fagmessig utførte tegninger av tiltaket. Det vil forkorte behandlingstiden til kommunen.

Be om forhåndskonferanse

Ta kontakt med byggesaksavdelingen på et tidlig tidspunkt. Be om en forhåndskonferanse før planleggingen har kommet så langt at du ikke ønsker å forandre på dem.

Sett deg inn i naboens sted

Du bør se på naboen som en viktig «samarbeidspartner» i ditt tiltak. På grunn av stadig økt utnyttelse av eiendommene, føler naboer ofte at deres eiendom blir utsatt for en verdiforringelse på grunn av tap av sol og utsikt, at de får innsyn, o.l.

Ved en byggesøknad skal det sendes ut nabovarsel. Dersom nabo har merknader til varselet, og det er mulig og rimelig, bør du vurdere helt eller delvis å imøtegå disse. Det vil være tidsbesparende i videre saksbehandling. Kommunen må vurdere nabos merknader, og det kan påvirke din søknad, for eksempel i forhold til tiltakets plassering og høyde.

Vi anbefaler at du tar kontakt med nabo selv om det du skal bygge ikke er søknadspliktig.

Vær ute i god tid med søknaden

For å unngå forsinkelser bør du sende inn søknad i god tid før planlagt oppstart. Våren er en hektisk periode for byggesaksbehandlere, og ferieavvikling om sommeren kan også føre til forsinkelser.

Legg ved beskrivelse av tiltaket

Det vil ofte være tjenlig for saksbehandlingen at du legger ved beskrivelse.

Vil du være selvbygger?

Du kan få ansvarsrett som selvbygger dersom du kan sannsynliggjøre at tiltaket vil bli oppført forskriftsmessig.

Sikre deg via kontrakter

Du bør sikre deg gjennom privatrettslige kontrakter slik at de ansvarshavende aktørene er økonomisk ansvarlig for de arbeidene de utfører for deg. Bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven er viktige lover for forbruker.