Ansvarsrett

Print Friendly, PDF & Email

Fant du det du lette etter?

Ansvarsrett

De fleste tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 krever en eller flere ansvarshavende. En ansvarshavende er ansvarlig overfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser. Det er hovedsakelig foretak som kan stå som ansvarlig, men det kan også gis ansvarsrett som selvbygger.

Ansvarsfunksjoner

Ansvarlig søker (SØK)

  • Er ansvarlig for blant annet å sende inn søknad, sørge for at tiltaket prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende bestemmelser, og å tilse at det sendes inn ansvarserklæringer og oppdatert gjennomføringsplan til kommunen. Han må også sørge for at det finnes en ansvarlig kontrollerende for tiltak der det er påkrevd.

Ansvarlig prosjekterende (PRO)

  • Det er som regel flere prosjekterende på hvert tiltak. Hver er da ansvarlig for prosjekteringen på sitt område, for eksempel oppmåling, konstruksjon og grunnarbeid. De må sende inn ansvarserklæring til ansvarlig søker eller til kommunen.

Ansvarlig utførende (UTF)

  • Det er som regel flere utførende på hvert tiltak. Hver er da ansvarlig for utføringen av sitt ansvarsområde, for eksempel oppmåling, konstruksjon og grunnarbeid. De må sende inn ansvarserklæring til ansvarlig søker eller til kommunen. Erklæring må være sendt til kommunen før arbeidet starter.

Ansvarlig kontrollerende

  • En ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig fra det foretaket som er ansvarlig utførende, jf. byggesaksforskriften § 14-1. Det kan være flere ansvarlig kontrollerende på hvert tiltak. Det er ikke alle tiltak som stiller krav til kontroll, men ved oppføring av en ny enebolig skal det gjennomføres kontroll av fuktsikring og av lufttetthet. Ved oppføring av tiltak i tiltaksklasse 2 og 3 stilles strengere krav til kontroll. Se krav til uavhengig kontroll. Kommunen kan også be om uavhengig kontroll dersom den finner det nødvendig.

Selvbygger – personlig ansvarsrett

Det kan gis ansvarsrett til selvbygger på egen bolig eller fritidsbolig. Dersom du vil søke om ansvarsrett må du sannsynliggjøre at du vil utføre arbeidet i samsvar med gledende bestemmelser i gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarsrett som selvbygger gis kun for tiltaksklasse 1.
Det er viktig at du bruker tid på å sette deg inn i relevante bestemmelser og forskrifter, du må kjenne til kommunens egne bestemmelser, ikke minst reguleringsbestemmelsene som legger føringer for hva du kan gjøre på din eiendom.
Vi anbefaler at du tenker deg grundig om før du søker ansvarsrett som selvbygger. Du må være sikker på at du kan utføre arbeidene selv.